Reklamasjon etter mangel ved bolig

Publisert
 
 

Reklamasjon etter mangel ved bolig

Er det mangler ved den boligen som du har kjøpt, kan du likevel tape ditt krav som følge av at det er reklamert for sent.

Den relative reklamasjonsfristen i avhendingsloven § 4-19 første ledd tilsier at kjøper må gjøre avtalebruddet gjeldende innen rimelig tid etter å ha oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Avtalebruddet skal gjøres gjeldende ved reklamasjon, hvor du skal opplyse om hvilket avtalebrudd du mener foreligger.

For at kjøper skal sies å ha oppdaget mangelen, må kjøper ha en slik kunnskap som gjør det temmelig klart at eiendommen ikke er i samsvar med det som følger av avtalen.

Hva som er innenfor rimelig tid er i rettspraksis tolket som to måneder. For å være på den sikre siden er en god tommelfingerregel å reklamere i god tid før det er gått to måneder etter at mangelen ble oppdaget.

I bestemmelsens andre ledd følger den absolutte reklamasjonsfristen på fem år, hvilket innebærer at uavhengig av om det er tale om skjult mangel, er det for sent å gjøre et krav gjeldende ovenfor selger dersom fem år er passert etter overtakelse.

Reklamasjonsfristene kommer likevel ikke til anvendelse for de tilfellene at selger har opptrådt grovt uaktsomt, vært uærlig eller handlet i strid med god tro.

Lene Sandberg, advokat