Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Publisert
 
 

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Noen ekteskap og samboerforhold ender med brudd og det gjelder da ulike regler for det økonomiske oppgjøret mellom partene.
 
Det kan lønne seg å tenke over dette og inngå avtale om hvilken formuesordning som skal gjelde mellom dere, i form av ektepakt eller samboerkontrakt.
 
Hvis det kommer til et brudd mellom samboere, er utgangspunktet at de verdiene en part tok med seg inn og verdiene vedkommende anskaffer under samboerskapet, også tas med ut. Utgangspunktet modifiseres blant annet av at en samboer kan ha opparbeidet seg medeiendomsrett i den andres verdier, for eksempel en bolig, gjennom oppussing, investeringer, betaling av lån, arbeid i hjemmet e.l. I noen tilfeller kan det være grunnlag for å fremme vederlagskrav for slike bidrag under samlivet.
 
For ektefeller er hovedregelen at de har felleseie og ved skilsmisse er det likedelingsprinsippet som gjelder. Det innebærer at verdier som er opparbeidet under ekteskapet skal deles likt mellom partene etter fradrag for gjeld. Eventuelle særeiemidler skal holdes utenfor delingen. Verdier som kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde med seg inn i ekteskapet eller til arv eller gaver vedkommende har fått fra andre enn ektefellen, kan også holdes utenfor delingen.
 
Mange gjør opp seg imellom og inngår avtale om det økonomiske oppgjøret. Det kan imidlertid oppstå vanskelige problemstillinger, som det kan være greit å få juridisk bistand til, i en livssituasjon som kan oppleves som svært utfordrende.

Anne Marit Pedersen, advokat