Før møtet med advokat

Når bør du ta kontakt med advokat?

Du bør ta kontakt med en advokat i alle rettslige forhold som betyr mye for deg personlig eller økonomisk, slik som inngåelse av ekteskap eller samboer, skilsmisse og arveoppgjør, kjøp og salg av fast eiendom, i kontraktsforhandlinger, inngåelse av arbeidsavtaler og ved erstatningskrav. Ikke vent til konflikten er et faktum før du tar kontakt med en advokat. 

Ta kontakt med oss for å avtale det første møtet. Førstegangskonsultasjon inntil en halv time er gratis. I løpet av dette møtet vil vi kunne vurdere hvilke alternativer som er mest aktuelle for deg. 

Før det første møtet med advokaten bør du ta deg tid til å lage en oversikt over saken din. Da blir det lettere for advokaten å gi deg rask og god hjelp. For deg kan dette også bety penger spart. Husk at når du går til advokat, betaler du for høyt kvalifisert juridisk rådgivning. Du betaler som hovedregel per time advokaten jobber for deg, derfor er det viktig for deg at advokatens tid anvendes best mulig. Det kan bli unødvendig dyrt å la advokaten bruke tid på å rydde i papirene dine.

På nettstedet Advokatenhjelperdeg.no får du tips om forberedelser du bør gjøre, papirer du bør ha klare o.l. under tjenesten Din sak.