Priser og betingelser

Hva kan du kreve av din advokat?

Advokaten plikter å avregne utført et oppdrag innen rimelig tid.

Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær.Dette betyr at advokaten må gi en beskrivelse og spesifikasjon av arbeidet som forklarer det salær som kreves. Dette må sammenholdes med den løpende orientering klienten skriftlig og muntlig har mottatt fra advokaten under oppdragets utførelse.