Rettsområder

Gjeldsforhandling og konkurs

Oppstår når et selskap eller privatperson ikke greier å betale sin gjelder. Ved en konkursbehandling skjer det en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomi for å få fastslått størrelsen på eiendeler og gjeld.